Astronomisk ordliste - Ø

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Z  Ø  Å 
økosfære
Benevnelse som benyttes om en tenkt sfære omkring vår egen sol eller andre stjerner hvor temperaturforholdene er slike at forutsetninger for liv kan oppstå.

 
Ørnen (Aquila, Aql)
Stort og vakkert stjernebilde i Melkeveien rett syd for Svanen. Det dekker et område fra ca. 11° sydlig himmelbredde til ca. 17° nordlig himmelbredde. Ørnen er, på grunn av sin sentrale plassering i et av Melkeveiens rikeste områder, et av de beste områdene for novasøking for oss her i Norge. Ørnen har ingen Messierobjekter eller andre deep sky-objekter av spesiell interesse for vanlige hobbyastronomer. Hovedstjernen, Altair (? Aquilae, 0,76 mag.) danner sammen med de klare stjernene Deneb i Svanen og Vega i Lyren den litt skjeve trekanten som gjerne kalles Sommertrekanten eller Sommertriangelet.
Relaterte linker:
 - Se også:Svanen (Cygnus, Cyg)
 - Se også:Nova
 - Se også:Sommertrekanten
 - Se også:stjernebilde
 - Sommertriangelet

 
øvre konjunksjon
Når de planetene som ligger innenfor Jordens bane (Venus og Merkur) ligger etter Solen sier man at de er i øvre konjunksjon. Når de ligger foran Solen sier man at de står i nedre konjunksjon.
Relaterte linker:
 - Se også:Konjunksjon
 - Se også:baneelementer
 - Se også:Venus
 - Se også:Merkur
 - Se også:Nedre konjunksjon

 
øvre planet
Alle planter som har bane lengre fra Solen enn Jorden; dvs. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto.
Relaterte linker:
 - Se også:baneelementer

 
øyeavstand (eye relief)
Avstanden mellom øyeeplet og okularets bakerste linse når øyepupillen er plassert i teleskopets utgangspupille. Oppgis i mm som et av okularenes spesifikasjonsdata. Ved bruk av briller er det spesielt viktig at øyeavstanden er tilstrekkelig stor (>15 mm).
Relaterte linker:
 - Se også:Teleskop (stjernekikkert)

 
øyets pupill (eye pupil)
Øyets pupill. Maksimal størrelse er ca. 7 mm i diameter for en person med normalt godt nattsyn. Denne verdien avtar etter hvert som man trer inn i de eldres rekker. Evnen til å se svake objekter avtar blant annet pga dette.

 
Tilrettelagt av Andreas Øverland