Astronomisk ordliste - Å

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Z  Ø  Å 
åpen stjernehop
Se Stjernehoper (Cluster)

 
åpent univers
En modell av universet som gir et evig ekspanderende univers. I denne modellen er det ikke nok materie i universet til å kunne stoppe ekspansjonen. Med tiden vil avstanden mellom stjernene og galaksene bli så store at det hele ender i et tomt og kaldt ingenting.
Relaterte linker:
 - Se også:Big Bang (Det store smellet)
 - Se også:Mørk materie (Dark matter)
 - Se også:Big Crunch (Det store knuset)

 
åpningsforhold (f-ratio)
Skrives som f/4, f/10 osv. akkurat som for blenderen på linsen til et fotoapparat. For teleskopet gjelder det at åpningsforholdet er objektivets brennvidde dividert med objektivets diameter. En 60 mm refraktor med 900 mm brennvidde har således et åpningsforhold på f/15. En kikkert nevnt som en 10" (250 mm) f/10, gir en brennvidden lik 2500 mm.
Relaterte linker:
 - Se også:Teleskop (stjernekikkert)
 - Se også:Refraktor (Linsekikkert/Linseteleskop)
 - Se også:brennvidde (fokallengde)
 - Se også:Objektiv (Objective lens, Primary mirror)
 - Se også:Reflektor (Speilkikkert/Speilteleskop)

 
år
Solen forflytter seg mot øst ettersom dagene går. Den følger altså sin egne bane (ekliptikken), og vil bevege seg som en bølge som slynger seg opp og under ekvator. (ekvator som skjæringslinje).
Relaterte linker:
 - Se også:Siderisk år
 - Se også:anomalistisk år

 
årstider
Solen vil gjennom året ha forskjellige oppgangs- og nedgangspunkter. Siden Solen er lengre oppe om sommeren, får jordoverflaten mer energi. Om vinteren faller innstrålingen skråere og lystettheten er derfor mindre. På den sørlige halvkule er det omvendt.

 
Tilrettelagt av Andreas Øverland