Astronomisk ordliste - Q

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Z  Ø  Å 
Quadrature
En planet er i kvadraturen når dets lengdegrad avviker fra Solen med 90 grader.

 
Quantum Efficiency (QE) CCD (kvanteeffektivitet)
Et mål for en CCD-brikkes følsomhet for de forskjellige bølgelengder til lys. Ideelt sett burde en CCD-brikke være maksimal følsom (100 %)  på alle bølgelengder. Imidlertid vil følsomheten variere betydelig for de enkelte CCD-brikkene. Dagens Back-illuminated CCD-kamera har bedret følsomheten betraktelig og spesielt i den blå bølgelengden hvor Front-illuminated CCD-kamera måtte kompensere med betydelig lengre eksponeringstider for å oppnå riktig farvebalanse. Quantum Efficiency til en CCD-kamera illustreres oftest grafisk med følsomheten QE i % plottes mot lysets forskjellige bølgelengder.

 
Quantum theory of gravity
En gravitasjonsteori som forklarer gravitasjonskraften ved hjelp av begrepene kvantepartikler omtalt som gravitoner. Pr. i dag foreligger det ikke noen tilfredsstillende kvanteteori for gravitasjonen.

 
Quasi-stellare objekter
Blir også kalt for Quasi-stellare kilder. Dette er stjernelignende objekter med stor rødforskyvning og som avgir sterke radiokilder. Disse objektene er ganske luminøse og befinner seg meget langt borte.
Relaterte linker:
 - Se også:Kvasar

 
Quintessence (Kvintesens)
Eller det femte element i tillegg til de fire klassiske elementene jord, luft, ild og vann. Begrepet kvintesens blir i dag benyttet som et navn på en spesiell modell for vakuumenergi som grunn for Universets akselererte ekspansjon.
Relaterte linker:
 - Se også:Kvintesens (Quintessence)

 
Tilrettelagt av Andreas Øverland