Astronomisk ordliste - W

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Z  Ø  Å 
W Ursa Majoris stjerner
W Ursa Majoris-stjerner er oppkalt etter W Ursa Majoris. De utgjør en av flere typer formørkelsesvariable stjerner. W Ursa Majoris-stjernene er så nær hverandre at de viser stor grad av fysisk vekselvirkning.
Relaterte linker:
 - Om W Ursa Majoris stjerner

 
Waning Crescent
Se Månefaser

 
Waning Gibbous
Se Månefaser

 
Waxing Crescent
Se Månefaser

 
Waxing Gibbous
Se Månefaser

 
Wedge
Benyttes i gaffelmonteringer for å kunne tilte teleskopet slik at tiltingen er lik lengdegraden  for observasjonsplassen. Wedgen monteres mellom bunnen av gallemontering og teleskopets stativ.

 
Well capacity CCD
Viser hvor mange elektroner hver pikselkan akkumulere før den når metning. Typiske verdier for en 9 micron piksel kan være 85 000 elektroner og for en 24 micron piksel over 350 000 elektroner. Når pikselen er mettet vil, overskuddselektronene gi opphav til bleeding. Se Bleeding
Relaterte linker:
 - Se også:Bleeding/Blooming

 
WIMP (Weakely Interakting Massive Particles)
Hypotetiske partikler med null masse og skal forefinnes i den svake kjernekraften. En antar at WIMP inngår i den mørke materien.

 
Wolf-Rayet stjerner
Meget lyssterke stjerner med meget spesiell kjemisk sammensetning. De er gjerne gamle utgaver av opprinnelig svært tunge stjerner. Disse stjernene vil snart eksplodere som supernovaer (se det) eller til og med hypernovaer (se det, samt gammaglimt).
Relaterte linker:
 - Se egen artikkel.

 
Tilrettelagt av Andreas Øverland