Astronomisk ordliste - C

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Z  Ø  Å 
cambridgekatalogene
En serie av astronomiske kataloger som inneholder opplysninger om radiokilder.
Relaterte linker:
 - Se også:Radiogalakser
 - Se også:Radioastronomi
 - Se også:Radiostjerner

 
Cape Canaveral
USAs viktigste utskytingsbase for raketter som inngår i USAs programmer for bemannede og andre vitenskapelige eksperimenter. Cape Canaveral ligger på østkysten av delstaten Florida.
Relaterte linker:
 - Se også:NASA
 - Se også:NASA

 
carte du ciel
Et prosjekt med det formål å utgi fotografiske stjernekart som skulle dekke hele stjernehimmelen.
Relaterte linker:
 - Se også:Stjerneatlas

 
cassegrainteleskop
En teleskopkonstruksjon hvor et konvekst sekundærspeil reflekterer lyset tilbake gjennom et hull midt i primærspeilet. Denne konstruksjonen gir lang brennvidde innenfor et relativt kort teleskoprør. På grunn av sekundærspeilets plassering vil det oppstå en viss sentral avskygning som medfører en noe redusert kontrast i bildet. Det originale cassegrainteleskopet har parabolsk hovedspeil og hyperbolsk sekundærspeil. Denne teleskoptypen har ikke sfærisk aberrasjon, men endel koma. Det finnes flere varianter hvor man prøver å redusere koma.
Relaterte linker:
 - Se også:Teleskop (stjernekikkert)
 - Se også:katadioptrisk teleskop
 - Se også:Schmidt-Cassegrain teleskop (SCT )
 - Se også:Sfærisk aberration
 - Se også:Teleskopbygging

 
Cassinis deling
Et ca. 1800 km bredt mørkt bånd mellom de ytterste ringene rundt Saturn. En sannsynlig forklaring på dannelsen av dette båndet er gravitasjonspåvirkning fra en av Saturns måner, Mimas.
Relaterte linker:
 - Se også:Saturns ringer
 - Se også:A-ring
 - Se også:B-ring
 - Cassini-Huygens ved Saturn

 
Castor
Klar og flott dobbeltstjerne i stjernebildet Tvillingene. I følge gresk mytologi en av de to berømte tvillingene Castor og Pollux som var med ombord på skipet Argo.
Relaterte linker:
 - Se også:Pollux
 - Se også:Tvillingene (Gemini, Gem)
 - Castor i gresk mytologi
 - Beskrivelse av stjernen Castor

 
catadioptrisk teleskop
Se katadioptrisk teleskop

 
catena
Kraterkjede. Blir ofte brukt om kraterkjeder på andre planeter og måner i solsystemet.
Relaterte linker:
 - Se også:Solsystemet

 
CBR
Se kosmisk bakgrunnstråling, (cosmic background radiation, CBR)

 
CCD-kamera
Elektronisk kamera som omdanner lys til elektriske signaler. Slike kameraer kan kobles til teleskoper, og lager da et digitalt bilde av objektet. CCD-kameraer er mye mer følsomme for svakt lys enn et øye eller en fotografisk film. Du kan derfor avbilde mye svakere objekter gjennom teleskopet ditt med et CCD-kamera enn det du kan med vanlig fotoapparat og film, eller du kan fotografere et objekt med svært mye kortere eksponeringstid med et CCD-kamera enn med vanlig kamera. CCD står for «charge coupled device». Noen produsenter finner du her:
Relaterte linker:
 - Se også:CMOS
 - Se også:astrofotografering
 - Starlight Express
 - Apogee Instriments Inc
 - SBIG Santa Barbara Instruments Group
 - Grunnleggende prosedyrer og begreper

 
celest mekanikk (himmelmekanikk)
I celest mekanikk studeres himmellegemenes bevegelse under påvirkning av tyngdekraft og andre krefter. Celest mekanikk har fått økt betydning i forbindelse med utskytningen av kunstige satellitter og romsonder og styring av disse.
Relaterte linker:
 - Se også:lagrangepunkter
 - Se også:baneelementer
 - Se også:Planet
 - Se også:Solsystemet
 - Se også:Satellitt

 
celestial sphere (himmelkule)
Se himmelhvelvingen

 
celsius (C)
Temperaturskala som bruker vannets fryse- og koketemperatur som kalibreringsmerker der frysepunktet er satt lik 0 og koketemperaturen lik 100 grader. Det var svensken Anders Celius som opprinnelig definerte skalaen, men han benyttet skalaen motsatt ved at han satte koketemperaturen til 0 og frysepunktet til 100 grader. Senere snudde Carl von Linne skalaen.
Relaterte linker:
 - Se også:fahrenheit (F)
 - Se også:absolutt nullpunkt

 
central obstruction
Se Sentral obstruksjon (Kontrast).

 
Challenger, romferje (space shuttle)
Challenger var den andre romferja, og ble skutt opp for første gang 4. april 1983 fra Florida. Den landet fem dager senere på Edwards luftforsvarssenter. Etter ni turer i rommet eksploderte Challenger på ferd STS-51L 72 sekunder etter oppskytningen. Hele mannskapet på 7 omkom.
Relaterte linker:
 - Se også:Romfart
 - Se også:Cape Canaveral
 - Se også:Columbia, romferje (the space shuttle)

 


Chandrasekhar, Subrahmanyan (1910-1995)
En av de største astrofysikerne i vår tid. Hans mest kjente oppdagelse var at ikke alle stjerner ender som hvite dverger, men at de med restmasse over en bestemt grense, i dag kjent som Chandrasekhars grense vil gjennomgå en videre kollaps. I 1983 fikk han Nobelprisen i fysikk for sin oppdagelse. Han var også redaktør av verdens fremste astrofysiske tidsskrift, Astrophysical Journal, i over 20 år.
Relaterte linker:
 - Se også:Hvit dverg (White dwarf)
 - Se også:astrofysikk
 - Se også:astrolitteratur

 
Chandrasekhar-Schönberg-grensen
Viser til den øvre masse kjernen til en stjerne kan ha før kjernen begynner å bli presset sammen, eventuelt kollapser. Denne grensen er ca 12 % av stjernens totale masse. Overstiges denne grensen, vil stjernens kjernen skrumpe. Dette kan ha dramatisk betydning for størrelsen på de ytre lagene. Første gang dette skjer i stjernens liv, når heliumkjernen etter hovedserien krymper, øker stjernens radius drastisk og stjernen vil raskt forlate hovedserien.

 
chandrasekhargrensen
Denne grensen er den øvre masse som en hvit dverg kan ha før tyngdekreftene overvinner det utadrettede trykket. Disse stjernene holdes oppe av degenerert elektrongasstrykk. Subramanyan Chandrasekhar påviste at hvis den hvite dvergens masse overstiger en grenseverdi på ca. 1,44 solmasser vil det oppstå en gravitasjonell kollaps og den hvite dvergstjernen vil ende som en nøytronstjerne.
Relaterte linker:
 - Se også:Hvit dverg (White dwarf)
 - Se også:Nøytron-stjerne
 - Se også:astrofysikk

 
chi Cygni (? Cygni)
Meget flott langperiodisk stjerne av Mira-typen i stjernebildet Svanen.
Relaterte linker:
 - Se også:Svanen (Cygnus, Cyg)
 - Se også:Mirastjerne (Mira-type variable)
 - Beskrivelse av Chi Cygni

 
chromatic aberration
Se kromatisk aberrasjon (chromatic aberration)

 
circulpolar object (sirkumpolart objekt)
Se Sirkumpolart objekt

 
closed universe
Se lukket univers

 
CMOS
Forkortelse for Complimentary Metal-Oxide Semiconductor. Brukes bla. i digitale kameraer, der de konverterer lys (elektromagnetisk stråling/fotoner) til elektrisk ladning. En CMOS-brikke i et kamera kan lese hver piksel for seg, i motsetning til CCD-brikka som må lese «alle» pga. et enklere men mer strømkrevende samlebåndsprinsipp.
Relaterte linker:
 - Se også:CCD-kamera
 - Se også:astrofotografering
 - Hva er forskjellene mellom CCD- og CMOS-brikker i et digitalkamera? (engelsk)

 
CMY-filter (CCD-kamera)
En variant av fargefiltre hvor cyan, magenta og yellow filtre inngår. Cyan-filteret slipper igjennom blått og grønt lys. Magenta rødt og blått og yellow slipper igjennom rødt og grønt lys. CMY-fotografering hvor også luminansdelen (gråtoneskalaen) inngår kalles for CMYK. CMY fargene kommer frem ved å subtrahere. Eks. fargen rød = magenta+gul-cyan.
Relaterte linker:
 - Se også:RGB (CCD-kamera)
 - Se også:CCD-kamera

 
CNO-syklusen (karbon-nitrogen-oksygen-syklusen)
CNO-syklusen er en av de tre viktige kjedene av kjernereaksjoner inne i kjernene til stjerner når temperaturen er under 300 millioner grader. De to andre er proton-proton-kjeden (pp-kjeden) og trippel-alfa-reaksjonen (3α-reaksjonen). CNO-syklusen omdanner hydrogen til helium via katalytiske mellomreaksjoner som involverer karbon, nitrogen og oksygen. CNO-syklusen produserer store mengder energi.
Relaterte linker:
 - Se også:atomkjerne
 - Les mer om disse prosessene

 
coated optics (overflatebehandlet optikk)
Optikk som er behandlet med et tynt overflatebelegg som medfører et lysere bilde og som reduserer lysrefleksjoner fra linseelementene.
Relaterte linker:
 - Se også:Teleskop (stjernekikkert)

 
coating
Det finnes to hovedtyper coating (belegg) som brukes i optiske instrumenter. Anti-refleksjonsbelegg som medvirker til at mer lys slipper igjennom linsesystemet, og refleksjonsbelegg som er påført speiloverflater for å dirigere mest mulig lys til okularet eller kameraet.
Relaterte linker:
 - Se også:Teleskop (stjernekikkert)

 
COBE, Cosmic Background Explorer
Amerikansk astronomisk satellitt som ble skutt ut i 1989 for å studere den kosmiske bakgrunnstrålingen i mikrobølgeområdet og i området for infrarødt. Instrumentene kunne registrere variasjoner ned til 1/100000 K og var derfor i stand til å påvise ørsmå variasjoner i den kosmiske bakgrunnstrålingen. Uten en slik påvisning av disse ørsmå variasjonene i den kosmiske bakgrunnstrålingen ville en forsatt ikke hatt en troverdig forklaring på hvordan galakser og stjerner kunne ha oppstått.
Relaterte linker:
 - Se også:bakgrunnsstråling
 - Se også:Satellitt
 - Se også:Mikrobølger
 - Se også:infrarød stråling (IR-stråling)

 
collimation
Se kollimering (opplinjering, collimation)

 
Columbia, romferje (the space shuttle)
Den første romferja, ble skutt opp den 12. april 1981 fra Florida og landet på Edward Air Force Base i California. Den første ferden ble ledet av kommandør John W. Young og pilot Robert L. Crippon og fløy rundt jorden 37 ganger. Etter 21 romferder havarerte Columbia flight ST-107 1. februar 2003 da den gikk i oppløsning oppe i atmosfæren under nedfarten til Jorden. Hele mannskapet bestående av sju personer omkom.
Relaterte linker:
 - Se også:Romfart
 - Se også:Cape Canaveral
 - Se også:Challenger, romferje (space shuttle)

 


coma (koma)
Brytningsfeil i linsesystemer til reflektorteleskoper. Effekten øker mot ytterkanten av synsfeltet. Problemet er størst for teleskoper med korte brennvidder. Effekten kan elimineres i kvalitetsteleskoper.
Relaterte linker:
 - Se også:Teleskop (stjernekikkert)
 - Se også:Refraktor (Linsekikkert/Linseteleskop)
 - Se også:brennvidde (fokallengde)

 
constellation (konstellasjon, stjernebilde)
Se stjernebilde

 
Copernicus, Nicolaus
Se Kopernikus, Nikolaus (1473-1543)

 
corona
Se korona

 
cosmic background radiation (CBR)
Se kosmisk bakgrunnstråling, (cosmic background radiation, CBR)

 
cusp
En av spissene på nymånesigden, eller tilsvarende for planetene Merkur, Venus og Mars.
Relaterte linker:
 - Se også:Venus
 - Se også:Merkur
 - Se også:Nymåne
 - Se også:Mars

 
Tilrettelagt av Andreas Øverland